English German 23.03.19 
RSD
Profile Galleries Buddys Last 10 posts Guestbook

 Userpic

 Contact
 Email: n/a
 Xfire: n/a
 ICQ: n/a
 MSN: n/a
 Live: n/a
 ESL: n/a
 IRC: n/a
 PM:

 Statistics
 Forumtopics: 0
 Forumposts: 0
 Newscomments: 0
 Clanwarcomments: 0
 Incoming: 0
 Outgoing: 0

 Buddys
no buddys

 Guestbook
Sort:    

 Latest Visitors (0)
no visits
 Personal Info
 Nickname: DaniellaHorrell
 Real Name: Wendell Fetherston (male)
 Age: 08.12.1976 (42 years)
 Location: Beaune Turkey
 Usertitle: Landstreicher
 Homepage: http://12mua.net/showthread.php/999231-Phu-Kien-Sinh-Nhat-Ban-Than-Thiet-Trong-Moi-Party
 Clan: Fetherston 24 http://12mua.net/showthread.php/999231-Phu-Kien-Sinh-Nhat-Ban-Than-Thiet-Trong-Moi-Party HP
 Clan-History: Clan Random
 Registered since: 06.08.2018 - 05:52
 Last Login: 14.08.2018 - 04:28
 Status: offline

 Clan / Equipment
 CPU: AMD FX Somthing.
 Mainboard: n/a
 RAM: n/a
 Monitor: n/a
 Graphics card: n/a
 Soundcard: n/a
 I-Connection: Modem 56k
 Keyboard: n/a
 Mouse: n/a
 Mousepad: n/a

 Favourites...
 Game: n/a
 Map: n/a
 Weapon: n/a
 Drink: Dr.Pepper
 Food: n/a
 Movie: n/a
 Song: n/a
 Book: Kama Sutra
 Car: 2002 VW Golf 4dr
 Person: Wendell Fetherston
 Sport: Beaune
 Program: n/a

 Signature
Also visit my web page ... Birthday Setup (12mua.net)


 About
?? nh?t con yêu ?ang t?i g?n khi?n cho các ba m? nên hì h?i ph? ki?n bàn ti?c và kho?ng không ti?c.

ví nh? v?n ?? lên ý t??ng and trang trí ?ang
khi?n các 3 m? ??n ?o thì hãy tham kh?o h??ng d?n làm cho phông
?? nh?t cho nh? xíu Sau ?ây nhé:

B??c th? nh?t: Phác th?o ý t??ng phông ??
nh?t
Tr??c khi khi?n ti?c ?? nh?t, nh?ng 3 m? c?n xác ??nh
tr??c trung tâm công ty ti?c cao , thô bao nhiêu .

D??ng nh? , nh?ng ba m? ph?i n?m rõ
gu and gu ngh? thu?t và th?m m? c?a tr? ?? t? ch?c b?a ti?c ?? nh?t
th?t vui mi?ng cho tí hon, nh?t là m?t trong các ?m ?ã ??n l?p c?p 1, c?p 2 .
nh?ng ?m hi?n t?i ?ã b? nh?ng yêu c?u
riêng c?a b?n thân mình v? ??n v? ?? nh?t.
B??c 2: chu?n b? ?? ??c trang trí
các 3 m? nên ch?n mua ?? trang trí sinh nh?t ? ?âu?

Jenny ti?c ng?t mong b?t mí ba v? trí ?? mua ?? ??c ?? nh?t cho bé:

? khu n?i nh? ?i?m du l?ch ph? c? (Hà N?i),
Q1 (TPHCM), các 3 m? có nguy c? thu?n l?i tìm mua v?t d?ng trang trí nh? ruy b?ng, bóng
bay, ?èn l?ng, gi?y x?p…
t?i nh?ng qu?y công s? ph?m: Tuy m?c ít s? l?a
ch?n l?c h?n tuy v?y v?i nh?ng
3 m? khéo hoa tay thì luôn d? dàng tìm cho mình 1 m?y
t?o dáng trang trí sinh nh?t khác bi?t .

? siêu th?: nh?ng siêu th? nh? Coopmart, Maximark, BigC luôn luôn nhi?m các gian hàng giành cho ti?c ??
dùng sinh nh?t. Hình nh? , các ba m? có th? t?i
mua nh?ng c?c gi?y, ??a ??ng th?c ph?m tiêm m?t l?n th?t xì tin cho sinh nh?t tí hon.
B??c 3: Lên khung cho phông ?? nh?t
các ba m? hãy mua m?y ?? dùng v?t sau:

?ng nh? PVC ???ng kính 3/4 inch, dài 40 cm, s? l??ng: chí ít 4 chi?c
?ng n?i PVC 3/4 inch, dài 40 cm, s? l??ng: hai
?ng n?i ch? T PVC, dài 40 cm, s? l??ng: hai
?ng n?i hình ch? th?p PVC, dài 40 cm, s? l??ng:
hai
các 3 m? hãy ráp nh?ng ph?n nh? trong hình minh h?a nhé.thanh-qua

B??c 4: L?p nh?ng v?t ?? dùng ti?c
?ó là thao tác ch?ng t? kh? n?ng sáng ch? c?a
ng??i công ty ti?c. nh?ng ba m? hãy tùy
vào vào ý t??ng phong cách thi?t k? ?ã th?c hành
? b??c m?t & s?n sàng các khâu nh?: ch?n m?u in, in gi?y màu.

G?p hay là c?t hoa trang trí. chu?n b? các d?ng bóng bay màu s?c nh?m ?ính vào khuông ti?c.
Hãy hãy nh? r?ng màu c?a phông sinh nh?t và màu c?a v?t trang trí nên h?p v?i nhau.B??c th? n?m: th??ng th?c thành qu?
các ba m? ch? vi?c b? thêm 1 b? bàn ngang t?t, ch?a ph?
kh?n tr?i bàn màu l?ch s? và bày ?? ??c ti?c ?? nh?t lên chính là
?ã hoành thành vi?c trang trí sinh nh?t r?i.các ba m? m?c th?y ti?n hành h??ng d?n này thì v?n ??
t? ph? ki?n phông ?? nh?t cho con c?c kì d? làm.
gi? d? nh?ng 3 m? khó tính h?n and mu?n có công ngh?
??n v? ti?c ?? nh?t chuyên nghi?p hóa, hãy
ngh? ??n ch??ng trình ti?c sinh nh?t ??c ?áo và khác bi?t

Feel free to visit my weblog :: Birthday Setup (12mua.net)
Show all
Random picture
no active poll

show polls
nicht aufgeben
16.02.2019 - 17:49
(136 Replies)
nicht aufgeben
Board: Bugs / Hilfe / Feedback / Infos
Last post: N1ght
Liams 2te Bewer...
04.02.2019 - 19:32
(3 Replies)
Liams 2te Bewerbung
Board: Clanbeitritt
Last post: Liam_
KaengUu will an...
03.02.2019 - 21:57
(3 Replies)
KaengUu will an Bord hüpfen
Board: Clanbeitritt
Last post: KaengUu
Bewerbung als S...
12.11.2018 - 15:35
(2 Replies)
Bewerbung als Supporter auf dem RSD Server
Board: Clanbeitritt
Last post: Gotti
Minecraft Alt-G...
08.10.2018 - 18:04
(26 Replies)
Minecraft Alt-Gebäude/Ojekte Entfernung
Board: Minecraft & Co
Last post: Gotti
Neues Shop Syst...
24.09.2018 - 00:00
(0 Replies)
Neues Shop System (FAQ) [PREVIEW]
Board: Minecraft & Co
Last post: Nordin
Ofen ABUSE (Gri...
10.09.2018 - 12:29
(1 Replies)
Ofen ABUSE (Griefer) HerrMagic (bcb0f29b-bcee-418f-a5f5-d60B4fe4fd04)
Board: Minecraft & Co
Last post: Gotti
got record to w...
03.09.2018 - 08:30
(11 Replies)
got record to work! :D
Board: Eigene Videos
Last post: Martin Werfel
Wörter sinn
02.08.2018 - 00:53
(57 Replies)
Wörter sinn
Board: Foren Spiele
Last post: Morlan
Wörterkette die...
02.08.2018 - 00:45
(157 Replies)
Wörterkette die 2te
Board: Foren Spiele
Last post: Morlan
Ausschreibung f...
31.07.2018 - 20:47
(3 Replies)
Ausschreibung für das nächste Abbauwelt-Spawn-Haus (1x Monat VIP für den Gewinner)
Board: Minecraft & Co
Last post: Gotti
Vogues Mod Schm...
30.07.2018 - 08:38
(488 Replies)
Vogues Mod Schmiede
Board: [RSD]Andy's Server[GERMAN]
Last post: jonasmehler46
Meldung wegen w...
04.07.2018 - 15:43
(3 Replies)
Meldung wegen wiederholtem unrühmlichen Verhaltens
Board: Minecraft & Co
Last post: Z0Z_da_Cota
Die ewige Gesch...
29.06.2018 - 20:39
(410 Replies)
Die ewige Geschichte...
Board: Foren Spiele
Last post: DeaZaX
Fladi_45 auch i...
07.06.2018 - 06:06
(4 Replies)
Fladi_45 auch im Forum.
Board: Neu Angemeldet
Last post: SATAN
flags